Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Kế toán Kiểm toán
Thông báo học vụ
chudenamhoc_new
THÔNG BÁO LỊCH HỌP SINH VIÊN TOÀN KHÓA CÁC LỚP DHKT11, DHKT12, DHKT13 ĐỂ PHỔ BIẾN QUY CHẾ HỌC VỤ VÀ SINH HOẠT CHỦ NHIỆM TOÀN KHÓA
Ngày đăng: 12-11-2018 - Đăng bởi: Bùi Thị Lan Phương

Sinh viên các lớp tập trung theo lịch đã chia ca để tham dự buổi sinh hoạt vào Thứ 7 ngày 17/11/2018. Khoa sẽ tổ chức giải đáp các thắc mắc về học vụ cho sinh viên . Khi đi mang theo thẻ Sinh viên để điểm danh. Lưu ý Những em trùng lịch học phải có xác nhận của giang viên bộ môn và nộp về khoa, các trường hợp vắng mặt khác phải có lý do hợp lý.

Đơn vị liên kết