Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Kế toán Kiểm toán
Thông báo học vụ
chudenamhoc_new
Lịch phân công GVHD CDTN và KLTN HK3 năm học 2017 - 2018
Ngày đăng: 21-06-2018 - Đăng bởi: Đỗ Thị Thanh Ngân

Các em kiểm tra danh sách giảng viên hướng dẫn và xem lịch hướng dẫn hoặc liên hệ trực tiếp với GVHD theo danh sách được phân công sau:

Nếu có thắc mắc vui lòng liên qua email: dothithanhngan@iuh.edu.vn

 

Đơn vị liên kết