Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Kế toán Kiểm toán
Thông báo học vụ
chudenamhoc_new
Khẩn_V/V Nộp bài KLTN qua Elearning chốt đến ngày 8_6_2018
Ngày đăng: 09-06-2018 - Đăng bởi: Đỗ Thị Thanh Ngân

Theo như thông báo của khoa. Những sinh viên nào không thực hiện nộp bài qua Elearning môn KLTN HK2 năm học 2017- 2018 thì sẽ xem như chưa hoàn thành môn học và khoa sẽ không nhập điểm lên phần mềm.

Chốt đến ngày 8_6_2018, còn một số bạn chưa nộp bài và nộp đối phó với số file chưa đủ 6 file. Các bạn kiểm tra lại theo danh sách phía dưới:

Lưu ý: Khoa sẽ chốt đến ngày 11/06/2018. Sau ngày này bạn nào chưa đăng ký nộp bài lên hệ thống E-Learning của khoa thì khoa sẽ không nhập điểm.

 

Đơn vị liên kết