Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Kế toán Kiểm toán
Thông báo học vụ
chudenamhoc_new
DANH SÁCH VÀ PHÒNG THI TỐT NGHIỆP NIÊN CHẾ ĐỢT THÁNG 06/2018
Ngày đăng: 07-06-2018 - Đăng bởi: Nguyễn Thị Kim Hương

các em xem danh sách và phòng thi tốt nghiệp theo file đính kèm

 

Đơn vị liên kết