Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Kế toán Kiểm toán
Thông báo học vụ
chudenamhoc_new
"Khẩn"_Hướng Dẫn Nộp Khóa Luận Tốt Nghiệp Qua E-Learning_New
Ngày đăng: 05-06-2018 - Đăng bởi: Nguyễn Thị Kim Hương

Các bạn sinh viên năm cuối làm khóa luận tốt nghiệp phải nộp báo cáo qua E-Learning theo hướng dẫn file đính kèm

Đơn vị liên kết