Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Kế toán Kiểm toán
Thông báo học vụ
chudenamhoc_new
Danh sách phân công GVHD CDTN, KLTN HK2 năm học 2017-2018
Ngày đăng: 22-01-2018 - Đăng bởi: Đỗ Thị Thanh Ngân

Ds_gv_hd_tttn+cdtn+kltn_hk2-2017-2018

Các bạn sinh viên download file phân công GVHD. Nếu có thắc mắc sinh viên liên hệ qua email: dothithanhngan@iuh.edu.vn

Đơn vị liên kết