Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Khoa Kế toán Kiểm toán
Bảng Khảo sát
chudenamhoc_new
Danh sách các khảo sát
Ngày đăng: 11-05-2014- Đăng bởi: Admin
STT Nội dung khảo sát Thời hạn thực hiện Đường link
1 Khảo sát về hoạt động hướng dẫn đồ án/khoá luận tốt nghiệp   Link khảo sát
2 Phiếu khảo sát sinh viên năm 1 về chương trình kế toán   Link khảo sát

 

Đơn vị liên kết